POBOS B.V. KLINISCHE PSYCHOLOGIE

DIAGNOSTIEK & BEHANDELING voor VOLWASSENEN

 

Recentelijk is gebleken dat veel cliënten erg slordig zijn en geen respons geven op emails. Zoals aangegeven correspondeert POBOS BV niet via sociale media en uitsluitend telefonisch en bij voorkeur per email. Ik stuur absoluut binnen 48 uur een mail terug als u mailt. Maar als u mailt dan moet u wel weer terug kijken in uw mail. Ik ben niet verantwoordelijk voor fouten in uw planning, daar bent u zelf verantwoordelijk voor. Als u niet reageert dan moet u zich realiseren dat er wel gedeclareerd wordt conform de tarieven (zie deze site) en ook conform uw intakeformulier, wat u ondertekend heeft.

Vanaf 1 mei 2021 neem ik zeer geselecteerd nieuwe patienten  aan.  Meestal gaat dit via collegae POH GGZ in regio Geleen. Dit in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in mei 2022 en daarmee beperkende mogelijkheden pensioenwet vanaf 2022.

Aanmelden: via email. Geef door uw naam, adres, geboortedatum, BSN, polis en polisnummer, telefoonnummer. U krijgt een mail terug. Houdt daarom uw mail in de gaten. Ik communiceer niet via whats app, facebook, sms en andere contactprogramma's. Tevens doe ik niet aan beeldbellen en digitaal vergaderen . Mijn emailadres is joshaartmans@pobos.nl

Vergoedingen (met verwijsbrief huisarts)

Restitutiepolis: 100% , gecontracteerde naturapolissen ( voor 2020-2021 CZ, ONVZ, PNO, Caresq, DSW, ASR/DITZO en ZK Achmea): conform tarieven zorgverzekeraars ook 100%, niet gecontracteerde naturapolissen 80% (dus 20% eigen bijdrage). Ik doe geen zaken met verzekerden met budgetpolissen. Verder ook niet met menzis. Met VGZ heb ik geen contract. VGZ restitutie verzekerden krijgen 100% vergoed. Overigen moeten 20% bijbetalen. Zie ook tarieven op deze site.

Wachttijden: In principe geen, binnen doorgaans  2 weken na overleg van juiste verwijsbrief van huisarts  en intakeformulier wordt u geholpen mits u uw eigen rooster wilt aanpassen aan dat van mij. Juli 2021 zit vol. Ruimte in augustus is beperkt.

Consulten: alleen op afspraak vanaf 08.00 uur.

Per 1-1-2021 is het niet toegestaan uw mobiele telefoon ingeschakeld te hebben, dus bij binnenkomst moet u aantonen dat het apparaat UIT STAAT. Dit besluit is genomen omdat het gebeld worden als storend ervaren wordt en ten koste gaat van de gereserveerde tijd.

Tijdens consulturen is POBOS BV telefonisch  niet  bereikbaar. Doorgaans gunstige telefoontijden liggen in de namiddag. U wordt verzocht niet te bellen buiten kantoor uren (08.00 u -17.00 u) . In geval van urgente situaties mag u - mits u client bent - bellen tussen 19.00 u en 20.00 u. POBOS BV heeft geen crisisopvang. Indien u gebruik maakt van crisis(opvang) heeft dit consequenties voor uw GGZ-traject alhier. Raadpleeg uw zorgverzekeraar!

Registraties:

BIG-nummer: 89049266325

NIP-nummer: 54242

K.v.K. nummer: 14053566

AGB Zorgverlener: 94002778

AGB Praktijk: 94002344

Kwaliteitsstatuut, NIP en BIG geregistreerd!

Sedert 1998 full-time eigen GGZ-praktijk!  

Uitgebreide specialistische expertise inzake psychische/psychiatrische problemen en leerstoornissen.

Zie verder deze site voor alle informatie! Tot slot: Op het intakeformulier plaatst u een handtekening. Dit houdt in dat u verklaard heeft dat u het onderdeel "Wat u moet weten" goed gelezen heeft. Een handtekening onder het intakeformulier moet u zien als een contractuele overeenkomst.