POBOS B.V. KLINISCHE PSYCHOLOGIE

MEDEDELING PER 1 mei  2022

Per 6 mei 2022 gaat mijn AOW leeftijd in en iets later ga ik met pensioen. Ik zal dan afbouwen en afhankelijk van mijn persoonlijke situatie wil en zal ik zeker nog een aantal clienten blijven helpen.

Dit geldt voor de clienten die op mijn brief inzake ZPM begin januari 2022 gereageerd hebben. In deze brief stond:

Van elke cliënt die per 01.01.2022 verder wil gaan in het ZPM is een beknopt nieuw intakeformulier noodzakelijk waarin u middels uw handtekening bevestigt dat u kennis genomen heeft van de wijzigingen. Een aantal clienten heeft dit gedaan.

Dit houdt in dat clienten die niet gereageerd hebben geen aanspraak meer kunnen maken op mijn dienstverlening vanaf 6 mei 2022 en conform het gestelde in het ondertekende (oude) intake start-formulier zich moeten gaan wenden tot een andere psycholoog of GGZ-instelling.

Verder dient elke client te weten dat indien deze geen expliciete aanvraag heeft ingediend tot bewaren van het dossier dat dit dossier vernietigd wordt nadat de controle-termijn van de zorgverzekeraar gesloten is en het dossier voldoet aan de regels van verplichting van wel bewaren. Dit is altijd heel helder gecommuniceerd, zowel bij aanvang als bij afsluiting van behandeling, alsook schriftelijk vastgelegd. Elke client heeft bovendien conform het recht op zelfbeschikking de mogelijkheid gehad dit expliciet aan te geven op het start-intakeformulier. 

Voor clienten die alsnog vanaf 1 mei 2022 een expliciet bewijs  willen  voor hun eigen administratie  van vastleggen  van hun dossier vernietiging is op aanvraag via mail dit mogelijk, alsook tot niet vernietigen. Deze aanvragen zijn mogelijk vanaf 01.05.2022 tot nader bericht.

Mijn Kwaliteits Statuut GGZ is goedgekeurd per 27 april 2022.

Mijn BIG registratie verlenging is ingegaan op 7 mei 2022 en geldig tot en met 7 mei 2027.

Met vriendelijke groeten, Jos Haartmans