POBOS B.V. KLINISCHE PSYCHOLOGIE

LET OP: Er komt per 1-1-2022 een nieuw zorgmodel GGZ. Dat heeft voor elke client hier consequenties. Er is een apart menu voor op deze site.

De overgang naar het Zorg Prestatie Model (ZPM) heeft binnen deze praktijk als resultaat dat er geen persoonlijke consulten kunnen worden aangeboden in december 2021 en ook niet in de eerste week van januari 2022.

In december 2021 worden alleen digitale consulten gedaan.

DIAGNOSTIEK & BEHANDELING voor VOLWASSENEN

ZIE MEDEDELINGEN , WAT U MOET WETEN en TARIEVEN.

Wachttijden: momenteel  12  weken. Start  na overleg van juiste verwijsbrief van huisarts  en ingevuld intakeformulier en klachtenlijst. Er worden geen nieuwe patienten meer aangenomen, mede ook met mijn pensioen in mei 2022. Ik ga dan afbouwen maar voor clienten die specifiek toestemming vragen is het bespreekbaar in 2022 ook nog van mijn diensten gebruik te kunnen maken. U dient u hier voor aan te melden.

Indien u een vernietigingsverklaring voor uw dossier aanvraagt dan wordt hieraan gehoor gegeven. Doet u dat niet dan gaat uw dossier automatisch door aan een opvolger. Wie dit is, is nog niet bekend, maar het zal een GGZ instelling zijn in de regio.

U krijgt altijd een memo per mail. Als u niet mailt dan heeft u een probleem. Geen whats app!

 

Consulten: alleen op afspraak vanaf 08.00 uur.

Telefonisch spreekuur: op afspraak na email.

Geen crisisopvang!

Registraties:

BIG-nummer: 89049266325

NIP-nummer: 54242

K.v.K. nummer: 14053566

AGB Zorgverlener: 94002778

AGB Praktijk: 94002344

Kwaliteitsstatuut, NIP en BIG geregistreerd!

Sedert 1998 full-time eigen GGZ-praktijk!