POBOS B.V. KLINISCHE PSYCHOLOGIE

DIAGNOSTIEK & BEHANDELING

Vergoedingen (met verwijsbrief huisarts):

-Gespecialiseerde Jeugd GGZ: 100% (2020)

-Generalistische GGZ Volwassenen: restitutiepolis: 100% (2020)

-Generalistische GGZ Volwassenen: contract met CZ, DSW en ZK Achmea. (2020)

Wachttijden: In principe geen, binnen doorgaans  2 weken na overleg van juiste verwijsbrief van huisarts  en intakeformulier wordt u geholpen mits u uw eigen rooster wilt aanpassen aan dat van mij.

Consulten: op afspraak vanaf 07.30 uur

 

Registraties:

BIG-nummer: 89049266325

NIP-nummer: 54242

K.v.K. nummer: 14053566

AGB Zorgverlener: 94002778

AGB Praktijk: 94002344

Kwaliteitsstatuut, NIP en BIG geregistreerd!

Sedert 1998 full-time eigen GGZ-praktijk!  

Uitgebreide specialistische expertise inzake psychische/psychiatrische problemen en leerstoornissen.

Zie verder deze site voor alle informatie!