POBOS B.V. KLINISCHE PSYCHOLOGIE

MEDEDELING PER 1 juni  2022: 

*In verband met het bereiken mijn pensioengerechtigde leeftijd stop ik op korte termijn met mijn praktijk. 

*Er worden geen nieuwe clienten meer aangenomen. 

*Alle clienten zijn in kennis gesteld.

*Alle clienten hebben op het intakeformulier aangegeven dat ze akkoord zijn met het vernietigen van hun dossier  na hun behandeling - behoudens uitzonderlijke gevallen - (na  het verlopen van de materiele controle-termijn van de zorgverzekeraar) en alle clienten hebben een verslag ontvangen van hun psychodiagnostisch rapport. Indien het rapport niet ouder is dan 15 jaar en u bent het rapport kwijt geraakt dan kunt u alsnog een kopie opvragen.

*Clienten die expliciet wensen dat het dossier per direct vernietigd wordt kunnen hiervoor een dossiervernietigingsverklaring ondertekenen. Deze is tevens per mail opvraagbaar.

*Datum goedkeuring Kwaliteits Statuut GGZ : 27 april 2022.

*Datum goedkeuring/verlenging BIG registratie :  7 mei 2022 en geldig tot en met 7 mei 2027.

*Via google kunt u kennis nemen van beoordelingen (reviews) en/of een beoordeling schrijven over uw behandeling hier. U hoeft niet uw achternaam te vermelden.

Dank voor het genoten vertrouwen, met vriendelijke groeten, Jos Haartmans