GENERALISTISCHE BASIS-GGZ-PRAKTIJK drs. J.J.A.M. HAARTMANS, bc.

Jos Haartmans is sedert  februari 1999 ingeschreven als gezondheidszorgpsycholoog in het BIG-register en full time werkzaam in eenmanspraktijk POBOS B.V. Hij is psychodiagnosticus en behandelaar en heeft specialistische expertise op het gebied van de GGZ zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren.

Vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2015 is hij full-time werkzaam geweest in eigen praktijk als klinisch psycholoog in de Speciale GGZ.

Per 1 januari 2016 zet hij zijn praktijk voort en biedt als zorgverlener Basis GGZ aan en wel als niet gecontracteerde zorgverlener. Dat betekent dat hij geen contracten meer afgesloten heeft met zorgverzekeraars. Hierdoor is er geen sprake meer van zorgplafonds en geen lange wachtlijsten.

Tijdens het eerste consult krijgt u alle info over de regelgeving (declaratie, bijdragen etc.) ; dat is verplicht conform de NZa.

Voor de Jeugd GGZ is er wel een contract afgesloten en wel met Sociaal Domein van de Gemeente Maastricht. Deze heeft zorg ingekocht voor geheel Zuid Limburg.

POBOS B.V. is geregistreerd als kwaliteitsstatuut.

Consulten uitsluitend op afspraak vanaf 08.00 uur tot 13.00 uur.

Aanmelden via mail of telefonisch.

Verwijzing van huisarts voor Basis GGZ is noodzakelijk om de kosten vergoed te krijgen (Zie menu kosten).

POBOS B.V. werkt volgens de beroepscode van het NIP.

BIG-nummer: 89049266325 (Mijn BIG registratie is per 15 augustus 2016 met 5 jaar verlengd!)

NIP-nummer: 54242

K.v.K. nummer: 14053566

ADRES: Halewijnstraat 4 - 6166 KJ - GELEEN

Telefoon: 046-4231786 (tijdens consulttijden moeilijk bereikbaar)

Mail (binnen 24 uur antwoord) : joshaartmans@pobos.nl