POBOS B.V. KLINISCHE PSYCHOLOGIE

DIAGNOSTIEK & BEHANDELING voor VOLWASSENEN

Vanaf 1 mei 2021 neem ik zeer geselecteerd nieuwe patienten  aan.  Meestal gaat dit via collegae POH GGZ in regio Geleen. Dit in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in mei 2022 en daarmee beperkende mogelijkheden pensioenwet vanaf 2022.

Vergoedingen (met verwijsbrief huisarts)

Restitutiepolis: 100% , gecontracteerde naturapolissen ( voor 2020-2021 CZ, ONVZ, PNO, Caresq, DSW en ZK Achmea): conform tarieven zorgverzekeraars ook 100%, niet gecontracteerde naturapolissen 80% (dus 20% eigen bijdrage). Ik doe geen zaken met verzekerden met budgetpolissen.

Wachttijden: In principe geen, binnen doorgaans  2 weken na overleg van juiste verwijsbrief van huisarts  en intakeformulier wordt u geholpen mits u uw eigen rooster wilt aanpassen aan dat van mij.

Consulten: alleen op afspraak vanaf 08.00 uur.

Wij communiceren niet via whats app, facebook, sms en andere contactprogramma's. Tevens doen wij niet beeldbellen en digitaal vergaderen . 

Per 1-1-2021 is het niet toegestaan uw mobiele telefoon ingeschakeld te hebben, dus bij binnenkomst moet u aantonen dat het apparaat UIT STAAT. Dit besluit is genomen omdat het zeer storend is tijdens consulten. 

Registraties:

BIG-nummer: 89049266325

NIP-nummer: 54242

K.v.K. nummer: 14053566

AGB Zorgverlener: 94002778

AGB Praktijk: 94002344

Kwaliteitsstatuut, NIP en BIG geregistreerd!

Sedert 1998 full-time eigen GGZ-praktijk!  

Uitgebreide specialistische expertise inzake psychische/psychiatrische problemen en leerstoornissen.

Zie verder deze site voor alle informatie!