POBOS B.V. KLINISCHE PSYCHOLOGIE

DIAGNOSTIEK & BEHANDELING voor VOLWASSENEN

Vanaf 1 mei 2021 neem ik geen nieuwe patienten meer aan. Dit in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in mei 2022.

Vergoedingen (met verwijsbrief huisarts)

Restitutiepolis: 100% , gecontracteerde naturapolissen ( voor 2020-2021 CZ, ONVZ, PNO, Caresq, DSW en ZK Achmea): conform tarieven zorgverzekeraars ook 100%, niet gecontracteerde naturapolissen 80% (dus 20% eigen bijdrage). Ik doe geen zaken met verzekerden met budgetpolissen.

Wachttijden: In principe geen, binnen doorgaans  2 weken na overleg van juiste verwijsbrief van huisarts  en intakeformulier wordt u geholpen mits u uw eigen rooster wilt aanpassen aan dat van mij.

Consulten: alleen op afspraak vanaf 08.00 uur.

Wij communiceren niet via whats app, facebook, sms en andere contactprogramma's. Tevens doen wij niet beeldbellen en digitaal vergaderen . 

Registraties:

BIG-nummer: 89049266325

NIP-nummer: 54242

K.v.K. nummer: 14053566

AGB Zorgverlener: 94002778

AGB Praktijk: 94002344

Kwaliteitsstatuut, NIP en BIG geregistreerd!

Sedert 1998 full-time eigen GGZ-praktijk!  

Uitgebreide specialistische expertise inzake psychische/psychiatrische problemen en leerstoornissen.

Zie verder deze site voor alle informatie!