POBOS B.V. KLINISCHE PSYCHOLOGIE

MEDEDELING PER 1 juni  2022: 

*In verband met het bereiken mijn pensioengerechtigde leeftijd stop ik op korte termijn met mijn praktijk. Bestaande volwassen clienten (zij die frequent en betrouwbaar op afspraak komen) worden nog tot najaar 2022 geholpen. Kinderen en jeugdigen kunnen al sinds 2021 niet meer  terecht. 

*Er worden geen nieuwe clienten meer aangenomen.

*Alle clienten worden binnenkort via een aparte mail in juni/juli 2022 bericht hieromtrent en ze worden geadviseerd zich aan te melden bij een andere  psycholoog of een GGZ instelling . Ingeval u overstapt kunt u uw dossier (verwijsbrieven + psychodiagnostisch verslag) ontvangen tijdens het laatste consult om te overhandigen aan de nieuwe psycholoog.

*Alle clienten hebben op het intakeformulier aangegeven dat ze akkoord zijn met het vernietigen van hun dossier  na hun behandeling - behoudens uitzonderlijke gevallen - (na  het verlopen van de materiele controle-termijn van de zorgverzekeraar) en alle clienten hebben een verslag ontvangen van hun psychodiagnostisch rapport. Indien het rapport niet ouder is dan 15 jaar en u bent het rapport kwijt geraakt dan kunt u alsnog een kopie opvragen.

*Clienten die expliciet wensen dat het dossier per direct vernietigd wordt kunnen hiervoor een dossiervernietigingsverklaring ondertekenen. Deze is tevens per mail opvraagbaar.

*Datum goedkeuring Kwaliteits Statuut GGZ : 27 april 2022.

*Datum goedkeuring/verlenging BIG registratie :  7 mei 2022 en geldig tot en met 7 mei 2027.

*Via google kunt u kennis nemen van beoordelingen (reviews) en/of een beoordeling schrijven over uw behandeling hier. U hoeft niet uw achternaam te vermelden.

Dank voor het genoten vertrouwen, met vriendelijke groeten, Jos Haartmans