POBOS B.V. KLINISCHE PSYCHOLOGIE

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe bekostiging in de GGZ in, het zogeheten zorgprestatiemodel (ZPM). Het ZPM werkt met twee verschillende consulten, het behandelconsult en het diagnostiek consult. Deze 2 groepen lopen in tijd op.

Voor bestaande clienten houdt dit in:

● Verplichte afsluiting en declaratie van trajecten GGZ 2021 per 31 december 2021.

● Nieuwe aanmelding voor traject Generalistische GGZ ZPM per  januari 2022. U dient via mail een nieuw intakeformulier aan te vragen via: joshaartmans@pobos.nl . Na ontvangst van dit ingevulde formulier wordt u ingepland (involgorde van aanmelding). Het kan zijn dat u een nieuwe verwijsbrief moet bijvoegen. Dat geef ik aan in mijn antwoord.

● U dient er rekening mee te houden dat vanaf 2022 per maand gedeclareerd moet worden volgens de richtlijnen van het ZPM. U dient er tevens rekening mee te houden dat dit direct gevolgen heeft voor verrekening van uw eigen risico.

● In het ZPM mag geen indirecte tijd (bv. verslagen maken , vragenlijsten nakijken) meer geschreven worden. Er mag alleen nog directe tijd geschreven worden en dat betreft persoonlijke gesprekken in de praktijk, via telefoon of via email. Dat betekent dat vragenlijsten hier ter plekke samen met u ingevuld worden tijdens diagnostiek consulten. Let op: er gelden tijdgrenzen. Zie menu Tarieven 2022.

● Er worden in principe geen nieuwe clienten meer aangenomen per januari 2022.

● In verband met de administratieve overgang en (digitale) belasting worden persoonlijke consulten in de praktijk pas op zijn vroegst verwacht in week 4 van 2022.

drs. Bc. Jos J.A.M. Haartmans, praktijkhouder/eigenaar POBOS BV

Registraties:

BIG-nummer: 89049266325

NIP-nummer: 54242

K.v.K. nummer: 14053566

AGB Zorgverlener: 94002778

AGB Praktijk: 94002344

Kwaliteitsstatuut, NIP en BIG geregistreerd!

Sedert 1998 full-time eigen GGZ-praktijk!