Aanbod

Psychodiagnostiek (diagnose stellen).

Orthodidactisch onderzoek (Leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, NLD). *

Behandeling van psychische problemen.

Onderwijsadvies (Intelligentie-onderzoek, niveaubepaling, contra-expertise bijv. n.a.v. schooladvies gebaseerd op cito-toets). *

Specifieke diensten (bijv. rapportage t.b.v. artsen, UWV, aanvragen PGB/WMO, coaching voor managers). *

Op speciale aanvraag wordt een uitgebreid rapport gemaakt van de diagnose, met onderbouwing en bijlagen (test en toetsuitslagen) voor zowel leerstoornissen als voor emotionele en gedragsproblemen bij kinderen , jongeren en volwassenen. *

* Deze activiteiten worden niet vergoed en komen voor eigen rekening.

POBOS BV cq. Jos Haartmans verleent geen diensten inzake juridische procedures waarbij de status van de objectieve psycholoog in twijfel getrokken wordt. Ook zal Jos Haartmans nooit gevolg geven aan een oproep van een jurist/advocaat om in een procedure gehoord te worden bv. als getuige en/of expert. Het beroepsgeheim is van toepassing.