Aanbod

Psychodiagnostiek (diagnose stellen).

Orthodidactisch onderzoek (Leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, NLD). *

Behandeling van psychische problemen.

Onderwijsadvies (Intelligentie-onderzoek, niveaubepaling, contra-expertise bijv. n.a.v. schooladvies gebaseerd op cito-toets). *

Specifieke diensten (bijv. rapportage t.b.v. artsen, UWV, aanvragen PGB/WMO, advisering van juristen, coaching voor managers). *

Op speciale aanvraag wordt een uitgebreid rapport gemaakt van de diagnose, met onderbouwing en bijlagen (test en toetsuitslagen) voor zowel leerstoornissen als voor emotionele en gedragsproblemen bij kinderen , jongeren en volwassenen. *

* Deze activiteiten worden niet vergoed en komen voor eigen rekening.