Kinder- en Jeugdzorg van 6 tot 18 jaar

Het contract met Sociaal Domein loopt tot en met 31.12.2020.

U kunt - als u in de regio Zuid Limburg woont - tot en met 15 december 2020 uw kind nog aanmelden voor diagnostiek en behandeling conform de voorwaarden die vallen onder het contract met Sociaal-Domein Maastricht welke de jeugdzorg inkoopt voor een aantal Zuid-Limburgse Gemeenten.

U dient een verwijsbrief van de huisarts te overleggen. Normaliter moeten beide ouders schriftelijk toestemming geven. In het geval van een echtscheidingssituatie dient altijd een exemplaar uit het gezagsregister overlegd te worden. Indien beide ouders het gezag voeren moeten beiden toestemming geven voor het onderzoek. Indien één ouder het gezag voert is het niet verplicht de andere ouder bij het onderzoek te betrekken. Wel kan de andere ouder een verzoek om informatie indienen. De ouder zonder gezag vertegenwoordigt niet het kind of de jeugdige (dat wil zeggen de minderjarige cliënt), is geen wettelijk  vertegenwoordiger en kan de in de Beroepscode aan hem toegekende rechten dan ook niet namens de minderjarige uitoefenen. De psycholoog zal dus een minder intensieve professionele relatie met deze ouder onderhouden. Als er feitelijke omgang is tussen de ouder zonder gezag en de minderjarige is het normaliter gebruikelijk  ook de ouder zonder gezag voor een gesprek uit te nodigen om diens visie op de hulpvraag of behandeling te horen. Daarvoor hoeft de ouder met gezag, of de minderjarige zelf, geen toestemming te geven. Is er geen omgang dan wordt de ouder zonder bevoegd gezag niet bij het onderzoek betrokken; deze kan immers ook geen vragenlijsten over het kind invullen omdat er geen recente observatiecontacten geweest zijn (recent wil zeggen 6-8 weken).

Voor diagnostiek en behandeling van kinderen buiten deze regio geldt een particulier tarief van 100 euro per consult van 45 minuten en 120 euro voor een consult van 60 minuten. 

Daarbij gelden de volgende regels:

-Indien u zelfverwijzer en zelfbetaler bent is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

-U krijgt vooraf een prijsindicatie, en na het 1e consult een definitieve opgave.

-Behandelingsconsulten dient u per 3 stuks  contant af te rekenen.  U ontvangt daarvan van  een kwitantie voor uw boekhouding. U mag ook per stuk afrekenen.

-Van het psychodiagnostisch onderzoek krijgt u een factuur en u kunt dan proberen deze op te voeren als aftrekpost. Dat geldt ook voor de overhandigde kwitanties.