Kinder- en Jeugdzorg van 6 tot 18 jaar

U kunt - als u in de regio Zuid Limburg woont - tot en met 15 december 2020 uw kind nog aanmelden voor diagnostiek en behandeling conform de voorwaarden die vallen onder het contract met Sociaal-Domein Maastricht welke de jeugdzorg inkoopt voor een aantal Zuid-Limburgse Gemeenten. U dient een verwijsbrief van de huisarts te overleggen en een bewijs van voogdijschap van beide ouders. Beide ouders moeten schriftelijke toestemming geven voor de opdracht tot diagnostiek en behandeling.

Voor diagnostiek en behandeling van kinderen buiten deze regio geldt een particulier tarief van 100 euro per consult van 45 minuten en 120 euro voor een consult van 60 minuten. 

Daarbij gelden de volgende regels:

-U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

-De opdrachtgever dient een schriftelijk  bewijs te overleggen van wettelijke voogdij; indien beide ouders over de wettelijke voogdij beschikken moeten beiden schriftelijke opdracht geven voor onderzoek.

-U krijgt vooraf een prijsindicatie, en na het 1e consult een definitieve opgave.

-U dient elk consult contant af te rekenen.  U ontvangt daarvan van elk consult een kwitantie voor uw boekhouding.