Vergoedingen via polissen (met verwijsbrief huisarts) bij niet-gecontracteerde zorg:

Bij een naturapolis kunt u wel naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaan maar dan moet u altijd bijbetalen. Veel zorgverleners sluiten geen contract meer af met een zorgverzekeraar vanwege zorgkostenplafonds en allerlei regels die zeker niet altijd in het belang van de verzekerde zijn. Deze regels hebben slechts één doel en dat is kostenbeheersing. Kostenbeheersing werkt wachttijden in de hand. Gaat u naar een niet gecontracteerde zorgverlener dan moet u bijbetalen. Dit noemen we eigen bijdrage. Dit heeft niets te maken met eigen risico.

Niet gecontracteerde zorgverleners worden niet vermeld op de sites van zorgverzekeraars. Op die sites hangt een luchtje want er staat vaak “Onze gecontracteerde zorgverleners voldoen aan alle door ons gestelde eisen”. Dat zal best maar dat wil niet zeggen dat niet gecontracteerde zorgverleners niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Integendeel die kunnen zelfs voldoen aan hogere eisen. Zorgverzekeraars zijn bedrijven met enorm hoge salarissen voor bestuurders, ruim boven de Balkenende norm (zelfs 100%) en met sponsoring van diverse zaken (sport e.d.).

Heeft u een restitutiepolis dan kunt u zelf uw zorgverlener uitzoeken en moet de zorgverzekeraar 100% uitbetalen van het marktconforme NZa-tarief. Maar er kunnen ook weer addertjes onder het gras zitten want een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen marktconforme tarieven en deze zijn altijd lager dan die van de NZa.

Onze ervaringen met ONVZ en PNO-ONVZ zijn heel positief. Dat zijn zuivere restitutiepolissen. VGZ is ook nog heel redelijk maar de rest, sorry.

-Generalistische GGZ Volwassenen: restitutiepolis: 100%

-Generalistische GGZ Volwassenen: budget/naturapolis: 65% - 75% - 80%

Dus kijk goed wat voor een polis u heeft!

Achteraf bezwaar indienen of nog erger klachten heeft geen enkele zin.

Heeft u een naturapolis dan krijgt u het eerste jaar een coulance aangeboden maar u zult wel dringend geadviseerd worden bij vervolg over te stappen op een restitutiepolis. Het verschil in premie is vaak slechts 7-10% t.o.v. de meerkosten.

Waarschuwing: Let op voor verzekeraars met reglementen (bv. CZ). Deze suggereren in de restitutiepolis dat u zelf uw zorgverlener kunt uitzoeken maar dat klopt niet. Als u een chronische problematiek heeft verplicht deze zorgverzekeraar u naar een instelling te gaan en dat is dus allesbehalve als een eigen keuze!

 Voor een overzicht: Klik op de illustratie rechts.