Als MO-B en academisch geschoold orthopedagoog met specialisatie school- en leerproblemen kan ik en ben ik bevoegd alle soorten leerstoornissen te onderzoeken en diagnosticeren. Te denken valt aan dyslexie, dyscalculie, NLD, etc. Ik ben bij het NIP o.a. geregistreerd als Specialist Kinder- & Jeugdpsycholoog en beschik over de aantekening psychodiagnostiek (testbevoegdheid).

Vergoedingen voor dyslexie en geestelijke schoolproblemen zijn aan strikte en strenge voorwaarden gebonden en  lopen via de Gemeente. POBOS B.V. heeft een contract met Sociaal Domein Maastricht waar de zorginkoop Jeugd GGZ voor geheel Zuid Limburg geregeld is.

Het onderzoek wordt gerapporteerd conform de Algemene Standaard Testgebruik van het NIP. De opdrachtgever ontvangt altijd een rapportage.