Als MO-B en academisch geschoold orthopedagoog met specialisatie school- en leerproblemen kan ik en ben ik bevoegd alle soorten leerstoornissen te onderzoeken en diagnosticeren. Te denken valt aan dyslexie, dyscalculie, NLD, etc. Ik ben bij het NIP o.a. geregistreerd als Specialist Kinder- & Jeugdpsycholoog en beschik over de aantekening psychodiagnostiek (testbevoegdheid).

Kosten op aanvraag.

Het onderzoek wordt gerapporteerd conform de Algemene Standaard Testgebruik van het NIP. De opdrachtgever ontvangt altijd een rapportage.