Eigen Risico

De eerste € 385,00 die men declareert bij de zorgverzekeraar moet men altijd zelf betalen (Dit is het verplicht eigen risico).

Reken-voorbeeld: Cliënt krijgt een declaratie (= factuur/rekening) van de psycholoog voor Basis Intensief van € 1222,15 en men stuurt deze als eerste declaratie op naar de zorgverzekeraar dan betaalt de zorgverzekeraar € 837,15 uit want € 1222,15 - € 385,00 = € 837,15. Dus men moet dan zelf € 385,00 bijleggen.

Stel men machtigt de psycholoog om de declaratie van € 1222,15 rechtstreeks naar de zorgverzekeraar te sturen dan krijgt de psycholoog slechts € 837,15 betaald want ook nu wordt het eigen risico verrekend met die eerste declaratie. De psycholoog heeft echter € 1222,15 in rekening gebracht en omdat hij slechts € 837,15 ontvangen heeft van de zorgverzekeraar brengt hij alsnog die  € 385,00 opnieuw in rekening bij de cliënt. Is er al eigen risico verbruikt bv € 185,00 dan wordt er € 200,00 in rekening gebracht.

Als u naar de huisarts of de huisartsenpost gaat kost het u geen eigen risico. Vervolgonderzoek, zoals bloed prikken, wel. Zorg in het ziekenhuis valt altijd onder het verplicht eigen risico, zo ook medicatie (ook via de huisarts!). De GGZ (Psycholoog/psychiater) valt ook onder het  verplicht eigen risico. Alles wat in de aanvullende zorgverzekering zit valt niet onder het eigen risico. Het eigen risico geldt per persoon en wel voor iedereen vanaf 18 jaar.

Kijk uw polis goed na want uw eigen risco kan ook meer zijn dan € 385,00. Hoe goedkoper de polis (budgetpolis) hoe meer kleine lettertjes en vaak hoe groter uw eigen risico.

Het eigen risico van de afgelopen jaren:

2010: € 165,00

2011: € 170,00

2012: € 220,00

2013: € 350,00

2014: € 360,00

2015: € 375,00 

2016: € 385,00