Eigen Risico

De eerste € 385,00 die men declareert bij de zorgverzekeraar moet men altijd zelf betalen (Dit is het verplicht eigen risico).

Stel men machtigt de psycholoog om rechtstreeks te declareren dan zal CZ bijvoorbeeld het eigen risico van de declaratie van de psycholoog aftrekken en dat betekent dat de verzekerde het bedrag moet terugbetalen aan de psycholoog.

Als u naar de huisarts of de huisartsenpost gaat kost het u geen eigen risico. Vervolgonderzoek, zoals bloed prikken, wel. Zorg in het ziekenhuis valt altijd onder het verplicht eigen risico, zo ook medicatie (ook via de huisarts!). De GGZ (Psycholoog/psychiater) valt ook onder het  verplicht eigen risico. Alles wat in de aanvullende zorgverzekering zit valt niet onder het eigen risico. Het eigen risico geldt per persoon en wel voor iedereen vanaf 18 jaar.

Kijk uw polis goed na want uw eigen risco kan ook meer zijn dan € 385,00. Hoe goedkoper de polis (budgetpolis) hoe meer kleine lettertjes en vaak hoe groter uw eigen risico.

Het eigen risico van de afgelopen jaren:

2010: € 165,00

2011: € 170,00

2012: € 220,00

2013: € 350,00

2014: € 360,00

2015: € 375,00 

2016-2017-2018: € 385,00