TARIEVEN

 Declaratiecode

Gemiddelde tijd

Tarief NZa

2019 in €

Tarief NZa

2020 in €

180001:

Basis kort

1 tot en met 294 minuten

507,62

503,47

180002:

Basis middel

1 tot en met 495 minuten

864,92

853,38

180003:

Basis intensief

1 tot en met 750 minuten

1356,25

1383,65

180004:

Basis chronisch

1 tot en met 753 minuten

1251,70

1330,98

180005:

Onvolledig behandeltraject

Patiënt komt na 1 of 2  consulten niet meer

207,19

219,78

19830:

Overig zorgproduct

45 minuten consult vanuit aanvullende polis

105,25

110,27

119053: Informatieverstrekking aan bv bedrijfsarts, uwv

30 minuten/ 1A4

Voor rapport: 2 x tarief vooraf overleg

85,09

86,57

Zelfbetaler-consult

45 minuten

60 minuten

110,00

130,00

110,00

130,00

Relatietherapie

&  Coaching

60 minuten

150,00

excl. btw

150,00

excl. btw

 

  • Alle activiteiten worden geregistreerd; dit is verplicht binnen de GGZ. Een standaardconsult duurt 45 minuten. In onderling overleg kunt u – mits u dat aangeeft bij het inroosteren van de consulten – kiezen voor een plusconsult (60 minuten) of een dubbelconsult (75)  minuten. Op elk standaardconsult zit 15 minuten verplichte administratietijd, dus als u 45 minuten komt wordt genoteerd 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Telefonische consulten en emailconsulten gelden ook als directe tijd en worden ook geregistreerd.
  • Indien u beschikt over email en u regelmatig in uw email kijkt ontvangt u de dag voorafgaand aan uw consult een memo inzake uw gepland consult.
  • Als u niet komt wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, overmacht situaties uiteraard uitgezonderd. Afmeldingen dient u binnen 48 uur door te geven, liefst via email.
  • GGZ-activiteiten zijn vrij van BTW. Relatietherapie & Coaching vallen niet onder de GGZ.
  • De GGZ zit in de basispolis en valt onder het verplichte eigen risico. Voor 2019 en 2020 bedraagt dit doorgaans € 385,00.
  • Indien u een restitutiepolis heeft krijgt u 100% vergoed. Heeft u een naturapolis dan moet u gemiddeld 20% bijbetalen. Bij een budgetpolis kan dit oplopen tot 35%. POBOS BV heeft alleen een contract met CZ, Zilveren Kruis Achmea en DSW. In deze gevallen declareert POBOS BV de contractueel overeen gekomen tarieven en hoeft u niets bij te betalen.
  • Voor zelfverwijzers geldt voor spoed een toelage van 35% op het uurtarief op normale werkdagen en op zaterdag 50%.