TARIEVEN

  • POBOS BV heeft voor 2021 een contract afgesloten met ONVZ, PNO, Zilveren Kruis Achmea, DSW en CZ. Dat betekent dat POBOS BV bij deze ziektekostenverzekeraars het bedrag declareert wat in dit contract is overeengekomen.
  • ·Voor de overige niet-gecontracteerde zorgverzekeraars hanteert POBOS BV de marktconforme tarieven van de NZa. Indien u een restitutiepolis heeft krijgt u de declaratie van een niet gecontracteerde zorgverlener  100% vergoed. Heeft u een naturapolis dan moet u ongeveer 20% (of veel meer) bijbetalen.
  • Bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar kan het zijn dat u eerst de declaratie zelf moet betalen aan POBOS BV en dan pas de declaratie met betalingsbewijs kunt indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Dit is bv. het geval bij MENZIS. Met deze verzekeraar doen we geen zaken, evenals met budgetverzekeraars.
  • CZ houdt u bij een restitutiepolis voor de gek want als u chronische klachten heeft dan staat in het reglement GGZ dat u alleen naar een instelling mag . U heeft dus wat dit betreft geen vrije zorgkeuze! CZ geeft maar 1 vergoeding per jaar en een 2e traject moet speciaal aangevraagd worden bij de medisch adviseur en dat gaat lang niet altijd goed.
  • De meest goede en eerlijke restitutiepolis is VGZ EIGEN KEUZE. VGZ betaalt de marktconforme tarieven en geeft een vergoeding voor 2 trajecten per jaar nl. chronisch en intensief bij niet gecontracteerde zorgverleners
  • ONVZ/PNO is in 2021 in  theorie geen zuivere restitutiepolis meer want deze hanteert nu ook maximum tarieven voor gecontracteerde zorgverleners nl. 90% van de NZa-tarieven (berichtgeving per 23.11.20). Deze verzekeraar geeft een vergoeding voor 2 trajecten per jaar nl. chronisch en intensief.
  • De meest redelijke en prijstechnisch redelijke polis is die van DSW. Deze verzekeraar geeft een vergoeding voor 2 trajecten per jaar nl. chronisch en intensief bij gecontracteerde zorgverleners. Voor een verlenging moet de medisch adviseur beoordelen.
  • Let ook goed op de deelmaatschappijen. Zie foto.

 

NZa Markconforme tarieven in euro

NZA-Code

Prestatie

Gemiddelde tijd

Tarief

2019

Tarief

2020

Tarief

2021

180001

Kort

1 tot en met 294 minuten

507,62

503,47

522,13

180002

Middel

1 tot en met 495 minuten

864,92

853,38

885,01

180003

Intensief

1 tot en met 750 minuten

1356,25

1383,65

1.434,96

180004

Chronisch

1 tot en met 753 minuten

1251,70

1330,98

1.380,49

180005

Onvolledig behandeltraject

1 tot en met 120 minuten

207,19

219,78

228,04

198300

OVP niet-basispakketzorg Consult

45 minuten directe tijd

105,25

110,27

114,41

119053

Schriftelijke

informatieverstrekking

1-2 blz. A4

85,09

86,57

€ 89,65

 

  • Per 1-1-2022 gaat dit hele zorgstelsel volledig op de schop. Zie menu zorgprestatiemodel. Raadpleeg uw zorgverzekeraar! We kunnen op dit moment niet aangeven of we nog contracten gaan afsluiten voor 2022. IN elk geval adviseren we voor de GGZ de zorgverzekeraar VGZ EIGEN keuze (restitutie).