TARIEVEN

 • ·POBOS BV heeft voor 2021 een contract afgesloten met ONVZ, PNO, Zilveren Kruis Achmea, DSW en CZ. Dat betekent dat POBOS BV bij deze ziektekostenverzekeraars het bedrag declareert wat in dit contract is overeengekomen.
 • ·Voor de overige niet-gecontracteerde zorgverzekeraars hanteert POBOS BV de marktconforme tarieven van de NZa. Indien u een restitutiepolis heeft krijgt u de declaratie van een niet gecontracteerde zorgverlener  100% vergoed. Heeft u een naturapolis dan moet u ongeveer 20% (of veel meer) bijbetalen.
 • ·Bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar kan het zijn dat u eerst de declaratie zelf moet betalen aan POBOS BV en dan pas de declaratie met betalingsbewijs kunt indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Dit is bv. het geval bij MENZIS. Deze verzekeraar geeft een vergoeding voor 2 trajecten per jaar nl. chronisch en intensief van 100% bij niet gecontracteerden.
 • -CZ houdt u bij een restitutiepolis voor de gek want als u chronische klachten heeft dan staat in het reglement GGZ dat u alleen naar een instelling mag . U heeft dus wat dit betreft geen vrije zorgkeuze! CZ geeft maar 1 vergoeding per jaar en een 2e traject moet speciaal aangevraagd worden bij de medisch adviseur en dat gaat lang niet altijd goed.
 • -De meest goede en eerlijke restitutiepolis is VGZ EIGEN KEUZE. VGZ betaalt de marktconforme tarieven en geeft een vergoeding voor 2 trajecten per jaar nl. chronisch en intensief bij niet gecontracteerde zorgverleners
 • ONVZ/PNO is in 2021 in  theorie geen zuivere restitutiepolis meer want deze hanteert nu ook maximum tarieven voor gecontracteerde zorgverleners nl. 90% van de NZa-tarieven (berichtgeving per 23.11.20). Deze verzekeraar geeft een vergoeding voor 2 trajecten per jaar nl. chronisch en intensief.
 • De meest redelijke en prijstechnisch redelijke polis is die van DSW. Deze verzekeraar geeft een vergoeding voor 2 trajecten per jaar nl. chronisch en intensief bij gecontracteerde orgverleners.
 • Let ook goed op de deelmaatschappijen. Zie foto.

 

NZa Markconforme tarieven in euro

NZA-Code

Prestatie

Gemiddelde tijd

Tarief

2019

Tarief

2020

Tarief

2021

180001

Kort

1 tot en met 294 minuten

507,62

503,47

522,13

180002

Middel

1 tot en met 495 minuten

864,92

853,38

885,01

180003

Intensief

1 tot en met 750 minuten

1356,25

1383,65

1.434,96

180004

Chronisch

1 tot en met 753 minuten

1251,70

1330,98

1.380,49

180005

Onvolledig behandeltraject

1 tot en met 120 minuten

207,19

219,78

228,04

198300

OVP niet-basispakketzorg Consult

60 minuten

105,25

110,27

114,41

119053

Schriftelijke

informatieverstrekking

1-2 blz. A4

85,09

86,57

€ 89,65

 

 • Een standaardconsult (face to face) duurt 45 minuten. Op elk standaardconsult zit 15 minuten verplichte administratietijd. Dus een consult omvat 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Face to face consulten, telefonische consulten en emailconsulten gelden  als directe tijd en worden verplicht geregistreerd. Zorgcoördinatie, overleg inzake verwijsbrief, vragenlijsten nakijken, verslag schrijven worden als indirecte tijd geregistreerd.
 • Indien de client op eigen initiatief het traject stopzet is de zorgverlener verplicht het geïndiceerde traject te declareren conform de aangegeven prestatie op de verwijsbrief, dus  als de bestede tijd meer bedraagt dan 120 minuten dan is het verplicht om toch de gehele prestatie te declareren. Is de bestede tijd minder dan 120 minuten dan geldt  de prestatie onvolledig behandeltraject.
 • De GGZ valt onder het eigen risico. Stel u heeft een verwijsbrief voor Kort , (1 tot 294 minuten) , u start op 3 januari 2021 en u stopt 17 maart 2021 na 280 minuten dan wordt het tarief Kort 2021 gedeclareerd. Uw verzekeraar zal u dan als u het gehele eigen risico 2021 nog open heeft staan inhouden. Uw zorgverlener krijgt het traject 180001 vergoedt conform de voorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar.
 • Indien u beschikt over email en u regelmatig in uw email kijkt ontvangt u de dag voorafgaand aan uw consult een memo inzake uw gepland consult.
 • Als u niet komt wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, overmacht situaties uiteraard uitgezonderd. Afmeldingen dient u binnen 48 uur door te geven, liefst via email.
 • GGZ-activiteiten zijn vrij van BTW. Relatietherapie & Coaching vallen niet onder de GGZ.
 • De GGZ zit in de basispolis en valt onder het verplichte eigen risico. Voor 2019 en 2020 bedraagt dit doorgaans € 385,00.