TARIEVEN

 Declaratiecode

Gemiddelde tijd

Tarief NZa

2019 in €

Tarief NZa

2020 in €

180001:

Basis kort

1 tot en met 294 minuten

507,62

503,47

180002:

Basis middel

1 tot en met 495 minuten

864,92

853,38

180003:

Basis intensief

1 tot en met 750 minuten

1356,25

1383,65

180004:

Basis chronisch

1 tot en met 753 minuten

1251,70

1330,98

180005:

Onvolledig behandeltraject

Patiënt komt na 1 of 2  consulten niet meer

207,19

219,78

19830:

Overig zorgproduct

45 minuten consult vanuit aanvullende polis

105,25

110,27

119053: Informatieverstrekking aan bv bedrijfsarts, uwv

30 minuten/ 1A4

Voor rapport: 2 x tarief vooraf overleg

85,09

86,57

Zelfbetaler-consult

45 minuten

60 minuten

110,00

130,00

110,00

130,00

Relatietherapie

&  Coaching

60 minuten

150,00

excl. btw

150,00

excl. btw

 

  • Alle activiteiten worden geregistreerd; dit is verplicht binnen de GGZ. Een standaardconsult duurt 45 minuten. In onderling overleg kunt u – mits u dat aangeeft bij het inroosteren van de consulten – kiezen voor een plusconsult (60 minuten) of een dubbelconsult (75)  minuten. Op elk standaardconsult zit 15 minuten verplichte administratietijd, dus als u 45 minuten komt wordt genoteerd 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Telefonische consulten en emailconsulten gelden ook als directe tijd en worden ook geregistreerd.Het nakijken van vragenlijsten, overleg inzake verwijsbrief, dosssierstukken lezen, emailen, telefoneren, rapporten, stopberichten etc. dit alles dient genoteerd te worden. 
  • Indien de client op eigen initiatief het traject stopzet is de zorgverlener verplicht het geindiceerde traject te declareren conform de indicatie (bv. chronisch, intensief) indien de bestede tijd meer bedraagt dan 120 minuten. Is de bestede tijd minder dan 120 minuten dan geldt  de indicatie onvolledig behandeltraject.
  • Indien u beschikt over email en u regelmatig in uw email kijkt ontvangt u de dag voorafgaand aan uw consult een memo inzake uw gepland consult.
  • Als u niet komt wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, overmacht situaties uiteraard uitgezonderd. Afmeldingen dient u binnen 48 uur door te geven, liefst via email.
  • GGZ-activiteiten zijn vrij van BTW. Relatietherapie & Coaching vallen niet onder de GGZ.
  • De GGZ zit in de basispolis en valt onder het verplichte eigen risico. Voor 2019 en 2020 bedraagt dit doorgaans € 385,00.
  • Indien u een restitutiepolis heeft krijgt u 100% vergoed. Heeft u een naturapolis dan moet u gemiddeld 20% bijbetalen. Bij een budgetpolis kan dit oplopen tot 35%. POBOS BV heeft alleen een contract met CZ, Zilveren Kruis Achmea en DSW. In deze gevallen declareert POBOS BV de contractueel overeen gekomen tarieven en hoeft u niets bij te betalen.
  • Voor zelfverwijzers geldt voor spoed een toelage van 35% op het uurtarief op normale werkdagen en op zaterdag 50%.