JEUGD GGZ

Kinderen en jongeren vanaf  6 tot 18 jaar kunnen hier terecht voor diagnostiek en behandeling. De bekostiging van de Jeugd GGZ loopt niet via de zorgverzekeraar maar via de Gemeente Maastricht . Hiermee heb ik een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Deze regelt de zorginkoop voor Zuid-Limburg, totaal 18 gemeenten dus ook Sittard-Geleen en omstreken. De kosten worden volledig vergoed . (Leerstoornissen, school- en opleidingsprofielen niet, ook IQ testen worden niet altijd vergoed). Tijdens de intake wordt u in kennis gesteld van de wederzijdse verplichtingen (looptijd, activiteiten, gemiddeld aantal consulten, tijdsregistratie etc.) want zo'n traject is niet vrijblijvend. Voor een gemeentelijk traject Jeugd GGZ geldt een aantal dezelfde regels als voor de volwassenen GGZ (Kwaliteitsstatuut, Klachtenregeling, Kwalificatie BIG/NIP). Deze kunnen jaarlijks veranderen, e.e.a. afhankelijk van beleidswijzigingen.

Wachttijd: Na overleg verwijsbrief huisarts, normaliter indien u alle stukken inlevert, 14 dagen. Maar u moet wel dan uw huiswerk maken!

Ouders kunnen zich per email of per telefoon bij POBOS B.V. rechtstreeks aanmelden mits ze een verwijskaart hebben van de huisarts met vermelding van de AGB-code . Op die kaart moet staan Specialistische Jeugd GGZ verwijzing voor POBOS B.V. - Jos Haartmans + de DSM-V Indicatie! Advies: Doe een aanmelding altijd met een verwijsbrief van uw huisarts.

Een psychologisch traject wordt vanaf 1 januari 2018 een ARRANGEMENT genoemd (voorheen Diagnose Behandel Combinatie, kortweg DBC). In een arragement worden alle activiteiten in minuten bij elkaar opgeteld, bv. pre-intake (= dossierstudie van wat men aanlevert > dit kan van 60 tot 120 minuten werk varieren!) kennismaking, intake, onderzoeksmomenten, vragenlijsten, emails, telefoontjes, verslaglegging, behandelingsconsulten etc. 

Na opstartproblemen in 2015 loopt de correspondentie en het declaratietraject goed. De ouders ontvangen zelf geen factuur. Deze gaat via de VNG-Gemeente-APP naar VECOZO en vervolgens rechtstreeks naar de gemeente.

http://www.l1.nl/video/l1nws-wachtlijsten-jeugd-ggz-groeien

Bevoegdheden voor de Jeugd GGZ:

Naast de BIG-Registratie ben ik in het bezit van de registratie REGISTERPSYCHOLOOG NIP, de  Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP (Testbevoegdheid), de registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP en de registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog Specialist NIP. De site van het NIP vermeldt: De Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP biedt een keurmerk voor de specifieke kennis en vaardigheden die het werken met kinderen en jeugdigen vereist op specialistisch niveau. De specialismeregeling sluit aan op de Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsychologen, die sinds 1999 operationeel is. Qua niveau zullen de registratie-eisen vergelijkbaar zijn met die van de BIG-registratie Klinisch Psycholoog.