JEUGD GGZ

Kinderen en jongeren vanaf  6 tot 18 jaar kunnen hier terecht voor diagnostiek en behandeling. De bekostiging van de Jeugd GGZ loopt via de Gemeente Maastricht . Deze regelt de zorginkoop voor Zuid-Limburg, totaal 18 gemeenten dus ook Sittard-Geleen en omstreken. De kosten worden 100% vergoed .

Wachttijd: Na overleg verwijsbrief huisarts, normaliter indien u alle stukken inlevert, 14 dagen. Maar u moet wel dan uw huiswerk maken!

Ouders kunnen zich per email of per telefoon bij POBOS B.V. rechtstreeks aanmelden mits ze een verwijskaart hebben van de huisarts met vermelding van de AGB-code . Op die kaart moet staan Specialistische Jeugd GGZ verwijzing voor POBOS B.V. - Jos Haartmans + de DSM-V Indicatie! Advies: Doe een aanmelding altijd rechtstreeks via uw huisarts en zonder tussenkomst van de gemeente. Dat gaat veel sneller.

Een psychologisch traject wordt vanaf 1 januari 2018 een ARRANGEMENT genoemd (voorheen Diagnose Behandel Combinatie, kortweg DBC). In een arragement worden alle activiteiten in minuten bij elkaar opgeteld, bv. kennismaking, intake, onderzoeksmomenten, vragenlijsten, emails, telefoontjes, verslaglegging, behandelingsconsulten etc. 

Na opstartproblemen in 2015 loopt de correspondentie en het declaratietraject goed. De ouders ontvangen zelf geen factuur. Deze gaat via de VNG-Gemeente-APP naar VECOZO en vervolgens rechtstreeks naar de gemeente.

http://www.l1.nl/video/l1nws-wachtlijsten-jeugd-ggz-groeien

Bevoegdheden voor de Jeugd GGZ:

Naast de BIG-Registratie ben ik in het bezit van de registratie REGISTERPSYCHOLOOG NIP, de  Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP (Testbevoegdheid), de registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP en de registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog Specialist NIP. De site van het NIP vermeldt: De Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP biedt een keurmerk voor de specifieke kennis en vaardigheden die het werken met kinderen en jeugdigen vereist op specialistisch niveau. De specialismeregeling sluit aan op de Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsychologen, die sinds 1999 operationeel is. Qua niveau zullen de registratie-eisen vergelijkbaar zijn met die van de BIG-registratie Klinisch Psycholoog.