JEUGD GGZ

De Jeugd GGZ loopt via de gemeente. Kinderen en jeugdigen van 6 tot 18 jaar kunnen terecht voor diagnostiek en behandeling. POBOS B.V. heeft een contract met Sociaal Domein Maastricht (inkoop Jeugd GGZ-zorg namens 18 Z-Limburgse gemeenten) en biedt arrangementen behandeling individueel. Ouders (en jeugdigen vanaf 16 jaar)  tekenen hier een intakeformulier en hebben dan met POBOS B.V. een contractuele verplichting voor een nader te bepalen tijd (laag, midden of hoog) welke 1 t/m max 6 maanden duurt of 1 t/m max 12 maanden. De behandeling van DSM V problematiek wordt volledig vergoed. Leerstoornissen, schoolprofiel en losse intelligentietest niet.

Tijdens de intake wordt u in kennis gesteld van de wederzijdse verplichtingen (looptijd, activiteiten, gemiddeld aantal consulten, tijdsregistratie etc.) want zo'n traject is niet vrijblijvend. Voor een gemeentelijk traject Jeugd GGZ geldt een aantal dezelfde regels als voor de volwassenen GGZ (Kwaliteitsstatuut, Klachtenregeling, Kwalificatie BIG/NIP). Deze kunnen jaarlijks veranderen, e.e.a. afhankelijk van beleidswijzigingen.

POBOS B.V. adviseert altijd via een verwijzing van de huisarts een gemeentelijk traject aan te vragen. Zet nooit een hantekening op een aanvraag via een school want u loopt risico dat uzelf geen (juridische) opdrachtgever bent. Wordt u toch geconfronteerd met een formulier dan kunt u hier gratis informatie opvragen (max 4 mails).

Wachttijd: Na overleg verwijsbrief huisarts, normaliter indien u alle stukken inlevert, 14 dagen. Maar u moet wel dan uw huiswerk maken!

Ouders kunnen zich per email of per telefoon bij POBOS B.V. rechtstreeks aanmelden mits ze een verwijskaart hebben van de huisarts met vermelding van de AGB-code . Op die kaart moet staan Specialistische Jeugd GGZ verwijzing voor POBOS B.V. - Jos Haartmans + de DSM-V Indicatie! Advies: Doe een aanmelding altijd met een verwijsbrief van uw huisarts.

Een psychologisch traject wordt vanaf 1 januari 2018 een ARRANGEMENT genoemd (voorheen Diagnose Behandel Combinatie, kortweg DBC). In een arragement worden alle activiteiten in minuten bij elkaar opgeteld, bv. pre-intake (= dossierstudie van wat men aanlevert > dit kan van 60 tot 120 minuten werk varieren!) kennismaking, intake, onderzoeksmomenten, vragenlijsten, emails, telefoontjes, verslaglegging, behandelingsconsulten etc. 

Na opstartproblemen in 2015 loopt de correspondentie en het declaratietraject goed. De ouders ontvangen zelf geen factuur. Deze gaat via de VNG-Gemeente-APP naar VECOZO en vervolgens rechtstreeks naar de gemeente.

http://www.l1.nl/video/l1nws-wachtlijsten-jeugd-ggz-groeien

Bevoegdheden voor de Jeugd GGZ:

Naast de BIG-Registratie ben ik in het bezit van de registratie REGISTERPSYCHOLOOG NIP, de  Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP (Testbevoegdheid), de registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP en de registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog Specialist NIP. De site van het NIP vermeldt: De Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP biedt een keurmerk voor de specifieke kennis en vaardigheden die het werken met kinderen en jeugdigen vereist op specialistisch niveau. De specialismeregeling sluit aan op de Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsychologen, die sinds 1999 operationeel is. Qua niveau zullen de registratie-eisen vergelijkbaar zijn met die van de BIG-registratie Klinisch Psycholoog.

LET OP: Voor de Jeugd GGZ geldt een aparte klachtenregeling. Zie verder op deze site.

LET OP: 2019 Contract

Geachte heer Haartmans,
Hierbij bevestig ik dat uw organisatie is geaccepteerd in ons bestand van zorgaanbieders voor tender 4: Jeugdhulp 2019
Zuid-Limburg, voor de door u geselecteerde kwalificaties. 
Dit bericht betreft het gunningsbericht zoals bedoeld onder NB op pagina 16 van de DVO.
Hartelijk dank voor uw aanmelding.
Met vriendelijke groet,
Igor van Hoesel
Inkoper Sociaal Domein Zuid-Limburg