Mededelingen

JEUGD -GGZ

Per 1 januari 2021 ben ik gestopt met de Jeugd GGZ. Op deze site treft u een artikel aan waarin ik uitleg waarom ik gestopt ben.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet ingegaan. Dit houdt in dat de zorg die uw kind tot 18 jaar krijgt niet meer onder de zorgverzekeringswet valt, maar dat de gemeente waar u woont verantwoordelijk is voor onder meer de geestelijke gezondheidszorg jeugd. Ouders die de voogdij bevoegdheid hebben en opdracht gegeven hebben  om hun kind te onderzoeken en te behandelen gedurende de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020 hebben allemaal een diagnostisch verslag ontvangen. Mochten zij dit kwijt zijn dan hebben zij tot 31 juli 2021 de tijd om dit nog op te vragen alsook eventuele informatie.  Met andere woorden: vanaf 1 augustus 2021 wordt geen informatie meer verstrekt.

Ouders van kinderen die nog in 2021 behandeld worden vanwege een gestart contract vóór 2021 krijgen  voor zover dat nog niet gebeurd is een diagnostisch verslag uiterlijk 31 december 2021. 

VOLWASSENEN GGZ

Per 1 augustus 2021 worden geen nieuwe volwassenen patiënten meer aangenomen en wordt geleidelijk aan afgebouwd in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in mei 2022. Zij die nog gebruik willen maken van mijn diensten dienen dit kenbaar te maken.

EMAILS

Recentelijk is gebleken dat veel cliënten erg slordig zijn en geen respons geven op emails. Zoals aangegeven correspondeert POBOS BV niet via sociale media en uitsluitend telefonisch en bij voorkeur per email.

I-PHONE

Per 1 januari 2021 is het niet toegestaan uw mobiele telefoon ingeschakeld te hebben, dus bij binnenkomst moet u aantonen dat het apparaat UIT STAAT. Dit besluit is genomen omdat het gebeld worden als storend ervaren wordt en ten koste gaat van de gereserveerde tijd.

CORONA

In verband met het coronavirus zijn wij genoodzaakt om voor de veiligheid van onze patiënten en mijzelf de navolgende zaken in acht te nemen:

Graag uw afspraak telefonisch of via mail annuleren of verplaatsen in de volgende situaties:

 • Indien uzelf of een gezinslid hoest, verkoudheidsklachten of koorts of diarree heeft.
 • Indien uzelf of een gezinslid de afgelopen twee weken symptomen van het virus heeft vertoond.
 • Indien u de afgelopen twee weken contact had met iemand waarbij het virus bewezen is vastgesteld.
 • Indien u recentelijk een publiekelijk  feest heeft bezocht.

 Verder zijn er nieuwe huisregels:

 • Was/Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Gooi papier in de afvalbak. Snuit niet uw neus in dat papier!
 • Voedsel en/of drankafval mee naar huis nemen en niet in onze afvalbak.
 • Houdt afstand van elkaar (1.5 m).
 • Toilet is gesloten.
 • Kom op de juiste tijd naar de praktijk , dus niet eerder, en liefst alleen dus degene die de  afspraak heeft.
 • Een mondkapje is gewenst  bij komen en weg gaan maar ook als u een normale hoest heeft, bv rokershoest.
 • Indien u corona positief getest bent dient u na in quarantaine te zijn geweest een bewijs van negatieve test te overleggen.
 • Houdt de inrit vrij en parkeer geen auto’s onhandig.  Parkeer fietsen/brommers op het trottoir. Gooi geen mondkapjes op de straat maar gooi deze thuis weg.

PENSIONERING:

In verband met mijn pensionering in mei 2022 wordt uw dossier vernietigd. Sedert de start van POBOS BV in 1998 is altijd een intakeformulier gehanteerd. In alle versies van de gehanteerde intakeformulieren  wordt verwezen naar de regelgeving GGZ binnen deze praktijk. Clienten die een behandelrelatie hebben (gehad) hebben middels hun handtekening op het intakeformulier aangegeven dat ze kennis hebben genomen van de regelgeving op www.pobos.nl  en/of "Wat u moet weten", op www.pobos.nl . Dat betekent dat u akkoord gaat met vernietiging van uw dossier (lees: u heeft schriftelijk verzocht tot vernietiging van uw dossier bij het stoppen van mijn praktijk). Indien u graag ziet dat uw dossier toch bewaard blijft  dan dient u  voor 1 mei 2022 een schriftelijk verzoek met onderbouwing van uw motief  en uw naam, actuele adres , contactgegevens en handtekening in te dienen. Uw verzoek zal dan door mij in behandeling genomen worden.