KLACHTENREGELING

Het komt wel eens voor dat men ontevreden is en doorgaans gaat het dan altijd om de declaratie. Veel clienten lezen niet of niet goed hun polis en/of de informatie op deze site maar plaatsen wel hun handtekening op het intakeformulier/machtiging. Achteraf moeilijk gaan doen over een bijbetaling of over het wettelijk verplichte eigen risico zien wij niet als klacht. Als daar opmerkingen over zijn kan men contact opnemen met POBOS BV en/of met de zorgverzekeraar. We zullen u altijd (nogmaals) uitleg geven over de regels, de tarieven en de registratie van tijd. Alles staat duidelijk op deze site!

Een klachtenprocedure is nooit prettig. Zo'n procedure kost altijd tijd, geld en heeft vaak gevolgen.

Klachten betreffen zaken over inhoud zoals vastgelegd in de Beroepscode. Het Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsvereniging van psychologen, kent al tientallen jaren een eigen beroepscode. De code beschrijft aan welke ethische uitgangspunten en regels psychologen zich houden bij de uitoefening van hun vak.

Als er een klacht is dan moet deze in eerste instantie afkomstig zijn van de client met wie een behandelrelatie is aangegaan/geweest en is het wenselijk dat de client zich in eerste instantie tot POBOS BV richt en dan proberen we er samen uit te komen. Als dit niet tot resultaat leidt kan de client zich tot het NIP richten (waarvan ik lid ben) of tot het BIG Tuchtcollege.

Via het NIP ben ik aangesloten bij de regeling geschillencommissie en heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering/rechtsbijstandverzekering bij de AON.