KLACHTENREGELING

In de ruim 20 jaar dat ik mijn praktijk voer is er nog nooit een klacht geweest.

Als er een klacht is moet de client zich in eerste instantie tot mij richten en dan proberen we er samen uit te komen. Als dit niet tot resultaat leidt kan de client zich tot het NIP richten (waarvan ik lid ben) of tot het BIG Tuchtcollege.

Via het NIP ben ik aangesloten bij de regeling geschillencommissie en heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering/rechtsbijstandverzekering bij de AON.