OPLEIDINGEN:

-1974 HAVO Bisschoppelijk College Sittard

-1978 Volledig Bevoegd Onderwijzer PA Sittard

-1982 Katholieke Leergangen Pedagogiek MO-A

-1984  Katholieke Leergangen Pedagogiek MO-B

-1987: Doctoraal orthopedagogiek Universiteit van Amsterdam specialisatie school- en leermoeilijkheden met verzwaard hoofdvak Klinische Psychiatrie Rijks Universiteit Limburg

-1998: Postdoctorale opleiding Gezondheidszorg-Psycholoog BIG

-2007: Postdoctorale opleiding Klinisch-Psycholoog BIG

PUBLICATIES:

1984 – 1994: circa 50 publicaties over leerlingvolgsysteem, kwaliteitszorg, nascholing en diagnostiek.

WERKERVARING:

-Groepsleider  Internaat Jongenshof Urmond (full-time 1978-1980)

-Onderwijzer VSO-MLK Petrus Donders Roermond (full-time 1980-1987)

-Docent Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie Opleidingen Speciaal Onderwijs Fontys (part-time 1986-1992)

-Docent Remedial Teaching SON / Docent O & A verbonden aan Tijdschrift voor Orthopedagogiek (part-time 1990-1993)

-Docent IBO Nascholing Pedagogisch Technische Hogeschool (full-time 1987-1992)

-Projectleider Leerlingvolgsysteem Pedagogisch Technische Hogeschool (full-time 1992-1996)

-Orthopedagoog SO-VSO-ZMOK De Buitenhof (part-time 1994-1999)

-Supervisor Basis Aantekening Psycho Diagnostiek NIP (BAPD) / Opleider Psychodiagnostiek (parttime 1995-2015)

-Zelfstandig gevestigd psycholoog in eigen praktijk :

Eerstelijns GGZ  (full-time 1998-2006)

Specialistische GGZ (full-time 2007-2015)

Generalistische Basis GGZ voor volwassenen en Specialistische GGZ voor Kinderen en Jeugd (part-time vanaf 2016)

REGISTRATIES:

 

▫Gezondheidszorgpsycholoog BIG 

▫Klinisch Psycholoog BIG (2007 t/m 2015) *

▫PSYCHOLOOG NIP

Registerpsycholoog NIP

▫Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP

▫Kinder- & Jeugdpsycholoog Specialist NIP

▫Kinder- & Jeugdpsycholoog  NIP

▫Supervisor Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP

AGB-praktijkcode: 94002344

Zorgverlenerscode: 94002778

BIG-nummer: 89049266325

NIP-nummer: 54242

K.v.K. nummer: 14053566

 

 * Vanwege de eis van bepaalde ziektekostenverzekeraars (o.a. CZ) dat Klinisch Psychologen in de Generalistische Basis GGZ geen declaratierecht hebben heb ik mij noodgedwongen laten uitschrijven in het Register per 1-1-2016. Dat wil echter niet zeggen dat de klinische expertise niet meer het geval is.