VERWIJSKAART

Wat dient de huisarts op de verwijsbrief te noteren?

  • Datum
  • De NAW-gegevens van de huisarts
  • De AGB-code van de huisarts
  • De NAW-gegevens van de cliënt
  • Het BSN van de cliënt
  • De verzekeringsgegevens van de cliënt
  • Het vermoeden van een DSM-stoornis
  • Hoofdprobleem
  • Specificatie GBGGZ bv. Intensief of Chronisch of parallel traject Intensief + Chronisch
  • Handtekening

 

Geldigheidsduur verwijsbrief:

Een verwijsbrief heeft een geldigheidsduur van maximaal 365 dagen.