SPECIALISME VAN JOS HAARTMANS

Vanaf 1998 ben ik als zelfstandig gevestigd psycholoog werkzaam in eigen praktijk. In de periode 2006 t/m 2015 werkte ik als klinisch psycholoog in de Specialistische GGZ voor kinderen en volwassenen. Vanaf 2016 is mijn doelgroep Specialistische GGZ voor Kinderen en Jeugdigen vanaf 6 tot 18 jaar en Generalistische GGZ voor volwassenen vanaf 18 tot en met 65 jaar. Tevens ben ik MO-A+B gediplomeerd en acedemisch geschoold orthopedagoog met specialisatie school- en leermoeilijkheden.

Mijn specialistische kennis omvat:

Autisme spectrum (Asperger, PDD NOS)

ADHD-ADD

Angsten (PTSS, Fobie, Faalangst)

Dwanghandelingen

Burn-Out

Depressie

Stemmingsstoornissen

Bipolaire stoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen (narcisme, theatraal, ontwijkend e.a.)

Leerstoornissen: dyslexie, dyscalculie, NLD

Relatieproblemen en werkproblemen

Intelligentie-onderzoek en analyse (incl. hoogbegaafdheid)

Schooladvies

Beroepskeuze advies

Coaching/Sparringspartner voor managers

Naast de BIG-Registratie ben ik in het bezit van de registratie REGISTERPSYCHOLOOG NIP, de  Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP (Testbevoegdheid), de registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP en de registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog Specialist NIP. De site van het NIP vermeldt: De Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP biedt een keurmerk voor de specifieke kennis en vaardigheden die het werken met kinderen en jeugdigen vereist op specialistisch niveau. De specialismeregeling sluit aan op de Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsychologen, die sinds 1999 operationeel is. Qua niveau zijn de registratie-eisen vergelijkbaar  met die van de BIG-registratie Klinisch Psycholoog.