Tarieven ZPM 2022

POBOS BV werkt binnen het Kwaliteitsstatuut Ambulant II Psycholoog BIG.

De NZA heeft voor 2022 onderstaande prijzen vastgesteld en deze gelden per consult vanaf het aangegeven aantal minuten.

Prestatiecode

Tijdsduur vanaf

Prijs in euro

Behandeling

Prestatiecode

Tijdsduur vanaf

Prijs in euro

Diagnostiek

CO0107: 5 min

27,44

CO0042: 5 min

34,96

CO0237: 15 min

49,04

CO0172: 15 min

60,27

CO0367: 30 min

83,72

CO0302: 30 min

100,06

CO0497: 45 min

118,95

CO0432: 45 min

139,90

CO0627: 60 min

141,28

CO0562: 60 min

160,60

CO0757: 75 min

173,90

CO0692: 75 min

195,67

CO0887: 90 min

212,46

CO0822: 90 min

239,94

CO1017: 120 min

312,36

CO0952: 120 min

345,61

 

OV0018

Schriftelijke informatieverstrekking  aan bv. UWV-arts, bedrijfsarts, GGD-arts, (met schriftelijke toestemming patiënt) aan derden: 91,78 (Beantwoording van vragen - max 8 - omvang  1 A4)


De tarieven van uw zorgverzekeraar kunnen iets afwijken. Bij gecontracteerde zorgverzekeraars declareert POBOS BV het contracttarief. Dit ligt meestal tussen de 80% en 86%.De regelgeving binnen het Zorg Prestatie Model  verplicht om maandelijks te declareren via uw zorgverzekeraar. De GGZ zit in de basispolis en valt onder het eigen risico.

POBOS BV heeft o.a. een contract met Zilveren Kruis Achmea groep, CZ groep en DSW.

VGZ verzekerden met restitutiepolis  (EIGEN keuze) krijgen 100% vergoed. VGZ Eigen Keuze moet 20% zelf bijbetalen.

POBOS BV doet in 2022 geen zaken met Menzis alsook niet met budget-polissen.

In verband met pensionering in 2022  wordt het clientenbestand afgebouwd en zullen clienten er rekening mee moeten houden dat de verzekerden van de zuinig betalende verzekeraars zullen afvallen omdat deze zorgverzekeraars zeer ver onder de tarieven van de NZa betalen.  Als een zorgverzekeraar minder dan 83% betaalt dan neem ik u niet meer aan in deze fase van mijn carriere.  Dat is spijtig maar het is eenmaal zo. Bestaande clienten die zich goed en b.v.k.  restitutie verzekerd hebben en waarvan de verzekeraar tussen de 83 en 100% vergoedt kunnen nog een beroep doen op mij mits ze met regelmaat komen, d.w.z. minimaal 1 keer per maand.