EIGEN RISICO

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen.

Indien u uw zorgverzekeraar niet vraagt om uw eigen risico maandelijks te spreiden  en u maakt gebruik van de zorg die valt onder het eigen risico dan maakt u direct kosten en zal uw zorgverzekeraar dit inhouden van de te vergoeden declaratie. Het eigen risico is gekoppeld aan de basisverzekering en daar valt o.a. onder : GGZ (Psycholoog/Psychiater), alle onderzoeken en behandelingen in een ziekenhuis, laboratorium onderzoek (dus ook bloedonderzoek bij de huisarts want die stuurt dat door naar een laboratorium) en medicatie.

Het eigen risico wordt ingehouden op de eerste declaraties die bij de zorgverzekeraar binnen komen. In de GGZ is het verplicht per 1-1-2022 om maandelijks te declareren, dus u zult al snel vast stellen dat dit uw eigen risico zal aanspreken.

U moet eigen risico niet verwarren met eigen bijdrage. Een eigen bijdrage is van toepassing als u gaat naar een zorgverlener zonder contract en altijd bij de aanvullende verzekering. Meestal is dit 20 tot 25%.

Tandarts, fysiotherapeut en alternatieve geneeswijzen vallen niet onder de basisverzekering maar onder de aanvullende verzekering.

De collectiviteitskorting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. De verwachting is dat de premie omhoog gaat.

Veranderingen in de GGZ 2022

Net als alle andere GGZ instellingen mag POBOS B.V.  vanaf 1 januari 2022 alleen nog consulten met directe tijd declareren. Dit betekent ik alleen de zorg betaald krijg van consulten waar de behandelaar direct met u in contact is. Dus een consult in de spreekkamer, contact via telefoon en email. Indirecte tijd bijvoorbeeld vragenlijsten nakijken en rapporten maken wordt niet meer apart geschreven en dus ook niet meer betaald. Deze tijd is nu verwerkt in de consultprijzen en die gaan in minuten-staffels. Er zijn behandelconsulten en diagnostiekconsulten. Op mijn site www.pobos.nl ziet u in het menu “Tarieven ZPM 2022” de minutenstaffels en de kosten.

De frequentie van het indienen van de declaraties aan de zorgverzekeraar verandert ook. Vóór 2022 gebeurde dit éénmaal per behandeljaar aan het eind van de behandeling. Vanaf 2022 moet dit per maand worden ingediend. Dit betekent dat uw eigen risico vaker/sneller aangesproken wordt. Het advies is dan ook om uw eigen risico te spreiden per maand. Dus neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Op uw zorgkostenfactuur heeft u inzage op welke datum uw contact heeft plaatsgevonden voor uw GGZ-consulten, de tijdsduur en de kostprijs.

U bent dus zelf verantwoordelijk voor de regelmaat van uw consultplanning.