KWALITEITSSTATUUT

HET KWALITEITSSTATUUT GGZ IS PER 19 DECEMBER 2016 ONTVANGEN!

Eén van de grotere wijzigingen in de regels voor registratie en declaratie van ggz-zorg in 2017 is de introductie van de regiebehandelaar. Deze volgt de huidige hoofdbehandelaar op. Het ggz-veld heeft een kwaliteitsstatuut opgesteld voor de gespecialiseerde en de basis-ggz. Dat statuut beschrijft hoe de zorgaanbieder de zorg organiseert, met aandacht voor de kwaliteit toetsbaarheid en transparantie van de zorg (ROM-vragenlijst, Behandelplan, Wachttijden vermelding, Registraties ter inzage en duidelijkheid over de tarieven en declaratieregels).  Volgens het kwaliteitsstatuut van de veldpartijen kunnen de volgende beroepen vrijgevestigde regiebehandelaar zijn: psychiater (alleen g-ggz), GZ-psycholoog (alleen b-ggz) psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Voor instellingen geldt een andere lijst met beroepen die als regiebehandelaar zijn toegestaan - zie ook het kwaliteitsstatuut. Let op: de zorgverzekeraar mag zelf nog aanvullende eisen stellen.

 

 

TH_BR-012_Transparantie_zorgaanbieders

kwaliteitsstatuutPOBOSBVjoshaartmans