MEMO en AFMELDEN

Als service krijgen de cliënten die beschikken over mail een memo en deze wordt altijd vóór het consult verzonden. De cliënt kan een te late afmelding nooit beroepen op de datum van onze memo want cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn agenda en wordt dan ook geacht de consulten in zijn agenda te noteren.

Afmelding door daadwerkelijke overmacht is geen probleem. Bij verhindering 2 dagen van te voren afmelden. Als u vaker in gebreke blijft  zonder afmelding kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden of de behandeling worden gestopt. Dat komt echter zelden voor.