ZORGPRESTATIEMODEL per 1-1-2022

 

Wijziging GGZ: Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe bekostiging in de GGZ en de FZ in werking, het zogeheten zorgprestatiemodel (ZPM). De beleidsmakers hebben gekozen  voor de onderverdeling in diagnostiek-consulten en behandelconsulten vanaf 5-15-30-45-60-75-90-120 minuten met elk een eigen code, eigen tarief en een eigen beroepsgroep.

In het nieuwe ZPM is er sprake van 1 zorgtraject per cliënt. Dus als een cliënt meerdere zorgvragen heeft, bijvoorbeeld voor 1 voor depressie en 1 voor angst, dan bestaat  niet meer voor beiden 1 apart traject. Alles valt onder 1 zorgtraject.

Er wordt niet aangegeven of er sprake is van een maximum aantal consulten maar de zorgverzekeraars kennende wordt wel verwacht dat zij dit zullen doen. Persoonlijk denk ik aan 12 consulten tot 20 consulten. 

Verder is onderstaande link van belang alsook het PDF. Kunt u zien wat men bedacht heeft. Elke zorgverzekeraar hanteert eigen tarieven. 

Verplichtingen voor elke zorgverlener in de GGZ.

  1. Uiterlijk per 31-12-2021 alle lopende trajecten sluiten en declareren ●
  2. Per 01-01-2022 alle noodzakelijke trajecten opnieuw openen.
  3. Wekelijkse/Maandelijkse declaratie van de consulten; minimaal 12 keer (maandelijks) maximaal 52 keer (wekelijks) per jaar (dus niet meer achteraf na 1 jaar).

https://www.zorgprestatiemodel.nl/