ZORGPRESTATIEMODEL per 1-1-2022

 

Het zorgmodel is nog niet ingevuld. Zorgverleners weten alleen dat ze alle trajecten moeten sluiten per 31-12-2021 en in 2022 per maand of per week moeten gaan declareren.  De verwachting is dat deze gang van zaken effectieve hulp zal stagneren. Een overgang kost altijd administratieve aanpassing en die tijd gaat ten koste van de patientenhulp. Mijn verwachting is dat in december 2021 en januari 2022 veel stagneert.

https://www.zorgprestatiemodel.nl/

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/05/Factsheet-Basis-ggz-mei-2021.pdf