HUISREGELS

1. Consult alleen op afspraak en na inlevering van verwijsbrief en intakeformulier.

2. U komt precies op tijd, niet te vroeg en zeker niet te laat. Indien u te laat komt bv 20 minuten  en ik heb bv. 60 minuten gereserveerd dan duurt het consult 40 minuten maar er wordt 60 minuten gedeclareerd.

3. U wordt verzocht geen baby's, kinderen en huisdieren mee te nemen.

4. U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten bij binnenkomst. Dit wordt gecontroleerd. Het blijkt te storend te zijn tijdens consulten.

5. Indien u een herinnering via email voor een consult wilt krijgen dient u dat aan te geven op het intakeformulier. Indien u niet in uw email kijkt heeft dat geen zin. Komt u niet zonder voorafgaande afmelding binnen 48 uur (2 dagen) dan worden de kosten voor 50% in rekening gebracht, niet via uw zorgverzekeraar maar u krijgt die nota dan zelf.

5. Indien u vaker niet komt opdagen ondanks afspraken dan wordt het traject vanaf 3 absenties gesloten .

6. In coronatijd dient u de corona regels te respecteren plus aangevuld speciaal voor hier: geen eten/drinken mee brengen, dus ook niet achter laten hier, geen toiletgebruik,  geen neus snuiten in papier en dan in onze afval deponeren (!) , bij hoest-/griepklachten, alsmede aanraking met corona-mensen, niet komen.

7. Parkeer uw auto svp niet voor de oprit of direct er naast, liever aan de overzijde. Gooi svp geen mondkapjes weg op de straat.